copii · cărți jubiliare

Cărți jubiliare: „Cuore” de Edmondo De Amicis – 135 de ani de la publicare

Prozatorul italian Edmondo De Amicis se dedică în întregime scrisului. În primul rând, în calitate de corespondent de presă, publică mai multe volume de călătorie, dar faima mondială și-a dobândit-o cu romanul Cuore (Inimă de copil), publicat în 1886. Scrisă sub formă de jurnal, în care sunt consemnate impresiile unui mic școlar Enrico, din clasa a III-a. Cartea cuprinde nouă povestiri – istoria unui an de școală – ai căror eroi sunt copii. Istorisite în fiecare lună de către învățătorul său, domnul Preboni, aceste povestiri sunt inspirate din trecutul și viața poporului italian. Ele au un pronunțat caracter didactic – moralizator; purtând și numele de Povestiri lunare. Este o carte emoționantă și , în acelaș timp, valoroasă literar și educativ.

Iată ce scria micul școlar în jurnalul său în luna Iunie:Așa să-ți saluți patria, în zilele ei de sărbătoare: Italie, patria mea, mândră și dragă țară… Iubesc mările tale minunate și falnicii tăi Alpi; iubesc monumentele tale mărețe și nemuritoarele tale amintiri… Vă iubesc pe toate cu aceeași dragoste și cu egală recunoștință: viteazule Turin, falnică Genova, învățată Bolonie, fermecătoare Veneție, puternice Milan; vă iubesc cu aceeaș dragoste de fiu; gingașă Florența, Plermo grozav, Neapole nemărginit și frumos, Roma superbă și nemuritoare! Te iubesc, scumpă patrie! Îți jur că voi iubi pe toți fiii tăi ca pe frații mei…” Povestirile lui Edmondo De Amicis se înscriu pe două coordonate principale: cele din cuprinsul jurnalului scris de Enrico fac parte din cadrul larg al realismului, iar cele din ciclul „lunarelor” exaltă sentimentul patriotic într-o manieră proprie romantismului.

Consemnările aproape zilnice ale băiatului devin povestiri de sine stătătoare despre colegii și învățătorii școlii, având un puternic caracter educativ. Din loc în loc sunt transcrise scrisorile celor doi părinți, care conțin sfaturile cele mai nimerite pentru buna sa creștere și comportare, băiatul învățând de aici că lucrul cel mai de preț în viață este să fii bun, generos și cinstit. Școala trebue să fie locul care să exalte sentimentul patriotic și interesul față de cunoaștere: „Cărțile tale sunt armele tale, clasa ta este regimentul tău, câmpul de bătălie este întreg pământul și victoria este civilizația umană”, îi scria tatăl său, iar mama, la sfârșitul anului școlar, îl îndemna să nu o uite nicicând. În plus, „povestirile lunare” i-au învățat pe copii că ceea ce este mai important în viață este il cuore. Acestea sunt impresionante prin faptele ieșite din comun ale copiilor.

Gilio (din povestirea Micul copist florentin) muncește până la epuizare, ajutându-și tatâl, fără ca acesta s-o știe, sacrificându-și adihna, învățătura și sănătatea. Povestirea este un exemplu de felul cum copiii trebue să-și ajute părinții. Cea mai întinsă povestire din ciclul celor „lunare” rămâne pilduitoare pentru exprimarea dragostei de mamă prin curajul și sacrificiul unui copil.

Scriitorul are știința gradării întâmplărilor, în succesiunea lor, în așa fel încât simplitatea momentelor narative se transformă în lecții moralizatoare, în stare să înduioșeze pe micul cititor și să-l formeze în acelaș timp… povestirile cuceresc prin sinceritate și capacitatea de a comunica adevăruri general-valabile despre o lume săracă material, dar virtuoasă.

În prefața cărții Autorul ne îndeamnă: „Acum, copii, citiți și voi această carte, și trag nădejde că veți fi mulțumiți, ba chiar cred că vă va fi de folos.”

De Amicis, Edmondo Cuore, inimă de copil. – București, 2003.320 p.

Publicitate

Lasati un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s