Aniversări · citate · scriitor

Mihail Sadoveanu – 140 de ani de la naștere

Mihail Sadoveanu s-a născut la 5 noiembrie 1880, la Pașcani, în familia avocatului Alexandru Sadoveanu și a Profirei Ursache. Președinte al Uniunii Scriitorilor, membru în Consiliul Mondial al Păcii, M. Sadoveanu a fost unul dintre cei mai buni scriitori din literatura română, fiind comparat cu aproape toți marii scriitori ai lumii.

Excelent exeget al sufletului românesc, Sadoveanu a scris peste 120 de volume, depășind prin talentul său toate curentele literare cu care a fost contemporan. Prin temele predilecte (natura, istoria, vânătoarea, pescuitul, viața țărănească etc.), reflectate armonios printr-o viziune realistă și legendar-mitică, scriitorul a evocat viața românească în aspectele ei cele mai fundamentale.

Vă invităm să călătorim prin cărțile scriitorului Mihail Sadoveanu

Cărţile ne sunt prieteni statornici… Ne sunt sfetnici şi nu ne contrazic. Cărţile care ne plac sunt şi urne pline de amintiri. (M. Sadoveanu)

Domnul Trandafi” – o culegere de povestiri pentru copii, în care îl evocă cu mult drag pe primul său dascăl Mihail Busuioc. „- Măi băieți, stați, c-am să vă cetesc și eu o poveste… Și a așezat în geam, pe dinăuntru, o lampă, și în lumina ei, acolo între noi, ne-a cetit Harap-Alb al lui Moș-Creangă. Glasul lui curgea domol și basmul ne fermeca pe toți ca un cântec frumos.”

Sadoveanu, Mihail Domnul Trandafir și alte povești și povestiri alese pentru copii. – Iași, 2004. – 169 p.

Neamul Șoimăreștilor” (1915) este primul adevărat roman istoric al lui Sadoveanu. Un roman de dragoste pe un motiv romantic: personajul principal se îndrăgostește de fiica dușmanului de moarte al neamului său. Conflictele romantice și eroice sunt exterioare – mobilul lor intern e unul fundamental realist și dramatic: lupta dintre țăranii încă liberi și boierimea care, treptat, îi subjugă, răpindu-le pământul și transformându-i în iobagi.

Sadoveanu, Mihail Neamul Șoimăreștilor. – București, 2011. – 250 p.

Drumuri Basarabene” (1922) Repetând experiența eminesciană a peregrinării peste hotarele vremelnice, de-a lungul și de-a latul provinciilor locuite de români, Mihail Sadoveanu a străbătut continuu toate olaturile românești. Moldova și Muntenia, Transilvania și Dobrogea, Bucovina și Basarabia i-au dezvăluit, rând pe rând, frumusețile și caracteristicile… „Mai cu seamă după război – avea să mărturisească el odată – am întrebuințat această falsă vânătoare și acest fals pescuit ca să cunosc cum vorbesc frații mei de pretutindeni”. Pe acest fundal al aspirației continue de extindere a percepțiilor sale la dimensiunea întregii românități și de încorporare profundă în colosul sufletesc al neamului, o atenție cu totul deosebită avea s-o acorde prozatorul ținutului înrobit dintre Prut și Nistru, trup din trupul Moldovei sale dragi.

Sadoveanu, Mihail Drumuri Basarabene. – București; Chișinău, 1992. – 93 p.

„Țara de dincolo de negură” (1926), plină de munți, păduri și râuri, de văgăuni și lunci este în mod surprinzător, una livrească. În această carte vorbesc priveliștile și oamenii acestui pământ; satele înșirate pe colinele, cu bisericile poetice; Dunărea și Marea; oameni în costume pitorești râzând clipei care trece.

Sadoveanu, Mihail Țara de dincolo de negură Hanul Ancuței. – Chișinău, 1996. – 251 p.

Hanul Ancuței” (1928), e o capodoperă a marelui scriitor, cunoscută chiar și de către cei care n-au citit-o și folosită, ca un brand gata făcut, în industria hotelieră: într-un han cu ziduri ca de cetate și cu o hangiță, Ancuța, plină de „vino-ncoa”, într-un timp pierdut în negura timpurilor și totuși nu prea îndepărtat se desfășoară în fiecare seară un ceremonial al istorisirii unor întâmplări ieșite din comun. Spectatorii sunt și actorii acestui show patriarhal, care mizează mult pe vinul adus în carafe pântecoase, ca acela care îi plăcea lui Eminescu.

Sadoveanu, Mihail Țara de dincolo de negură; Hanul Ancuței. – București, 2011. – 314 p.

„Zodia Cancerului” (1929) Sadoveanu creează „Zodia Cancerului”, în continuarea directă a „Neamului Șoimăreștilor”. Acesta înfățișase momentul culminant al luptei dintre răzeși și boieri, când țăranii liberi mai păstrau proaspătă amintirea calităților de ostași și mai puteau alcătui armatele lor dârze. La capătul unei alte generații, lupta se apropia de sfârșitul fatal… Vremea Ducăi-Vodă se desfășoară pe un fundal întunecat și apăsător.

Sadoveanu, Mihail Zodia Cancerului sau vremea Ducăi Vodă. – București, 2001. – 320 p.

Baltagul” (1930) Tema romanului nu e aceea a baladei „Miorița” și eroul e femeia celui ucis. Prin ea – înțelepciunea omului din popor. Vitoria Lipan, femeia celui ucis, capătă, după lungi așteptări, certitudinea tragediei căreia i-a fost victimă omul. Ea întreprinde cercetarea urmelor acestuia, descoperirea lui și a ucigașilor.

Sadoveanu, Mihail Baltagul. – Chișinău, 2003.

Viața lui Ștefan cel Mare” (1934 ), e o istorie ușor romanțată. O carte mai mult ținând de epoca doctrinară decât de acea artistică. Ficțiunea e doar aceea a cimentării suitei strict cronologice. Personajele sunt numai cele confirmate de documente. Chipul lor, însă, începe să capete viața. Chipul lui Ștefan cel Mare întruchipează, în secolul al XV-lea, înțelepciunea magului dac din secolul alix-lea. E un conducător și un strateg, un viteaz și un geniu organizatoric.

Sadoveanu, Mihail Viața lui Ștefan cel Mare. – Chișinău, 2004. – 207 p.

Frații Jderi” (1942) înalță, prin ritmul epopeic, un cântec al valorilor morale evidențiate de împrejurări în care poporul de răzeși s-a putut manifesta deplin, în armonie cu conducătorul lui. La crearea trilogiei Frații Jderi s-a pornit de la un material artistic și documentar – Cronica lui Ureche și O samă de cuvinte a lui Neculce, Descrierea Moldovei de Cantemir, dar scriitorul a avut în atenție și scrierile lui Alecsandri, Eminescu, Delavrancea, Bolitineanu, Iorga, în care era glorificat Ștefan cel Mare. În țesătura romanului apar și fire din memoria folclorică.

Sadoveanu, Mihail Frații Jderi. – București, 2011. – 330 p.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sadoveanu

Vă îndemnăm să citiți aceste cărți! Lectură plăcută, dragi cititor!

Lasati un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s