Aniversări · cărți jubiliare

345 de ani de la apariția „Letopisețului Țării Moldovei” de Miron Costin

Letopisețul Țării Moldovei de la Aron-Vodă încoace, terminat în 1675 și dat unui copist "să-l izvodească" , adică să-l copieze pe curat. El îmbrățișează istoria Moldovei pe un cuprins de 66 de ani, de la a doua domnie a lui Aron-vodă (1595), până la urcare în domnie a lui Dabija-vodă (1661). Materia cronicii se poate… Citește în continuare 345 de ani de la apariția „Letopisețului Țării Moldovei” de Miron Costin

Publicitate