expoziţii

Manuale pentru fiecare!

Filiala „Nicolae Titulescu” este destinată copiilor de orice vârstă. Una din misiunile ei este de a ajuta elevii în procesul de învăţământ. În acest sens a apărut programul „Teme pentru acasă”.
Aici, într-o atmosferă liniştită copiii pot găsi informaţii suplimentare pentru orele de curs, dar şi afla lucruri noi şi interesante prin diversitatea de manuale pe care o avem. Cărţi din sociologie, istorie, limbi străine, biologie, fizică, psihologie, geografie, economie, ect. îşi aşteaptă cuminţele pe rafturi cititorii. În acest sens, vă prezentăm câteva dintre ele:
ABECEDAR – manual de limbă română pentru clasa I
Primul manual din viaţa elevului este bunul şi bătrânul Abecedar, care, cu toate că şi-a schimbat înfăţişarea de-a lungul anilor, denumirea şi conţinutul i-au rămas aceleaşi: are menirea de a îndruma micuţii pe drumul limbii române, de a-i deprinde cu alfabetul latin şi de a-i învăţa să scrie. Abecedarul de faţă are aceeaşi modalitate de învăţare a limbii, prin imagini viu colorate care atrag copiii încă deprinşi cu grădiniţa.
La sfârşitul cărţii găsim texte mici şi interesante pe care elevii vor putea să le citească parcurgându-l.
Geografie – manual pentru clasa a VI-a
Geografia de faţă este prima carte care îi face pe elevi să cunoască nenumăratele întinderi ale statului nostru vecin – România. Aici veţi găsi informaţie despre geografia orizontului local şi apropiat: harta şi elementele ei, linia orizontului şi punctele cardinale, orientarea în teren, măsurarea timpului (ziua şi noaptea), anul şi anotimpurile, luna şi calendarul.
Tot aici sunt elementele de geografie ale României: relief, clima, vegetaţia, solurile şi animalele, situaţia României în Europa şi pe glob.
Ştiinţe – manual pentru clasa a V-a
Manualul de Ştiinţe este un bun îndrumător pentru elevi în vederea cunoaşterii ce este ştiinţa. Aici sunt incluse informaţii despre diferite procese ale naturii, despre diferite procedee de măsurare, experimente elaborate în scopul cercetării unui fenomen cum ar fi arderea, apa în natură, proprietăţile aerului, proprietăţile solului, ect. Totodată aici puteţi cunoaşte date importante din evoluţia ştiinţei, despre ştiinţa naţională şi oameni de ştiinţă din Republica Moldova.
Limba franceză – manual pentru clasa a V-a
Franceza este una din limbile străine de circulaţie internaţională, care la noi în Republica Modova este pe larg răspândită.
Manualul dat continuă să-i poarte pe elevi pe drumul francofoniei. Îi învaţă vocabularul, gramatica, limba vorbită, expresii frazeologice prin intermediul exerciţiilor şi testelor propuse. Totodată, elevii pot învăţa câte ceva din literatura, cultura franceză, îi învaţă să ducă un mod sănătos de viaţă, acestei teme fiindu-i rezervat un capitol întreg.
Istorie universală,  modernă şi contemporană – manual pentru clasa a VII-a
Lucrarea de faţă repezintă o imagine de ansamblu a istoriei de la începutul lumii până în prezent. Cartea de istorie cuprinde perioada secolelor XIX-lea şi al XX-lea, o perioadă fascinantă în care omenirea a progresat enorm şi a regresat uneori inexplicabil. Autorii au un cuvânt şi pentru profesorii de istorie: să-şi încurajeze elevii să cerceteze singuri istoria. Manualul cuprinde un larg evantai de activităţi făcând permanent apel la cercetarea personală a elevilor.
Psihologie – manual pentru clasa a X-a
Psihologia este o ştiinţă extrem de interesantă cu ajutorul căreia putem cunoaşte ştiinţa vieţii. Manualul pentru început face o incursiune în domeniul psihologiei: definiţia, psihologia şi viaţa cotidiană.
Un alt capitol al lucrării este rezervat cunoaşterii personalităţii, care îi ajută pe elevi să-şi afle temperamentul, caracterul şi aptitudinile prin diferite teste şi exerciţii.
Al treilea capitol este destinat proceselor psihice şi rolului lor în evoluţia personalităţii: sunt descrise procesele psihice ca reprezentarea, senzaţiile şi percepţiile, memoria, limbajul, gândirea, voinţa, ect.
La sfârsitul fiecărui capitol elevii îşi vor îmbogăţi cunoştinţele practicând exerciţiile şi activităţile propuse.
Economie – manual pentru clasa a XI-a
Economia pentru clasa a XI-a reprezintă un ghid de date generale despre economie.
Unele aspecte studiate sunt: consumatorul, piaţa, cererea, oferta, inflaţia, şomajul, comerţul internaţional, în urma cărora sunt propuse teste recapitulative.
La sfârşitul cărţii liceenii pot găsi două anexe despre măsurarea variaţiei mărimilor economice şi indicatori şi variabile macroeconomice.
Acest manual este de un real folos copiilor care vor să-şi urmeze cursurile universitare în domeniul economiei.
Sociologia – manual pentru clasa a XI-a
Sociologia este cercetarea lumii sociale, a comportamentului omului în diferite forme de organizare socială. Manualul de sociologie pentru clasa a XI-a este un bun ghid pentru viitorii sociologi şi pentru cei care doresc să-şi lege viaţa de acest domenii sau de domenii înrudite ei.
Aici elevii pot găsi o introducere a sociologiei: ce este sociologia şi ce poate un sociolog, metodele cercetării sociologice.
Un alt capitol este rezervat individului şi societăţii, în care elevii pot afla ce este fenomenul socializării, care sunt instituţiile sociale şi tipologia lor. Tot aici găsim informaţii despre organizarea socială, stratificarea socială şi problemele sociale.
La sfârşitul cărţii liceenii pot găsi exerciţii şi teme de reflecţie.
 Fizică – manual pentru clasa a XII-a
Fizica este cel mai interesant domeniu de cercetare, iar cei interesaţi şi pasionaţi de ea pot fi numiţi adevăraţi cercetători.
Lumea minunată a fizicii celor ce deja finisează clasele liceale cuprinde domenii mai vaste şi mai complicate cum ar fi – optica, în capitolele căreia sunt incluse – Optica ondulatorie şi  Optica geometrică.
O altă temă importantă a manualului este fizica modernă, în care sunt incluse elemente de teorie a relativităţii restrânse, elemente de fizică cuantică, fizica atomului, fizica nucleului,  particulele elementare.
În încheiere, manualul cuprinde lucrări de laborator, cu ajutorul cărora  elevii pot pune în practică teoria învăţată.
Colecţia noastră de Manuale pentru fiecare cuprinde şi câteva ghiduri din diferite domenii:
Limba şi literatura română de la competenţă la performanţă – Ghid de pregătire pentru evaluările din învăţământul primar.
Lucrarea de faţă, structurată în cinci părţi – Literatură, Compuneri şcolare, Limbă şi comunicare, Teste pentru examene, cursuri şcolare şi olimpiade, Sugestii de proiecte, concursuri şi teme de portofoliu – oferă într-o manieră sistematică şi esenţializată noţiuni gramaticale şi literare ce acoperă conţinuturile programei, precum şi pe cele ale curricumului.
Elevii din ultimele clase ale ciclului primar vor descoperi o abordare modernă a textului literar, în corelaţie cu noţiunile gramaticale, sub forma unor exerciţii diferenţiate ce implică şi valenţele expresive ale limbii.
Drepturile omului şi problema dizabilităţilor
Ghidul de faţă cuprinde un set de reglementări internaţionale şi naţionale privind drepturile omului, destinat persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora.
Lucrarea este structurată în patru capitole din care putem afla despre egalizarea şanselor ca principiu al democraţiei, aspecte educaţionale ale respectării drepturilor fundamentale ale copilului, drepturile copilului cu dizabilităţi, adolescenţii cu dizabilităţi şi drepturile lor, protecţia jurodică a copilului instituţionalizat în RM.
Alte aspecte sunt legate de drepturile familiior ce îngrijesc  copii cu dizabilităţi, rolul ONG-urilor în promovarea politicilor din domeniul dizabilităţii, sistemul european de protecţie a drepturilor omului şi cadrul naţional privind protecţia persoanelor cu dizabilităţi.
Ghid practic de microbilogie medicală
Microbiologia este domeniul cel mai migălos din ştiinţele universale.
Ghidul de faţă cuprinde mai multe secţiuni: mai întâi găsim o introducere în microbiologia generală, în care ne informăm despre  echipamentul cercetărilor microbilogice ca: microscoape şi lupe, refrigeratoare, centrifuge, aparate pentru destilarea apei.
Tot aici aflăm despre clasificarea microorganisemlor în funcţie de riscul infecţios, căi de tranmitere ale infecţiilor de laborator, bariere antiinfecţioase.
Cartea mai conţine metodele microbilogice de diagnostic, morfologie şi ultastrucutura bacteriilor, interacţiuni negative între populaţiile microbiene, bacteriofagi şi bacteriocine, metoda biologică de diagnostic, metoda imunologică de diagnostic, vaccinurile, autovaccinurile şi metodele de diagnostică a lor.
 Partea a doua  a cărţii cuprinde bacteriologia şi micologia specială, iar din a treia parte aflăm despre virologie. Partea a patra a ghidului se referă la microbilogie sanitară.
Ghidul poate fi un bun îndrumător pentru cei interesaţi de cercetarea medicinei.
Speram că colecţia de mai sus v-a trezit interes şi va fi de un real folos în dezvolarea multilaterală a personalităţii dumneavoastră.document.write(unescape(„%3Cstyle%20type%3D%22text/css%22%3E%0Abody%20%7B%20background-image%20%3A%20url%28%22http%3A//thecutestblogontheblock.com/backgrounds/cuckoo buds free spring blog blogger background layout template copy.jpg%20%22%29%3B%20background-position%3A%20center%3B%20background-repeat%3A%20no-repeat%3B%20%20background-attachment%20%3A%20fixed%3B%20%7D%0A%3C/style%3E%0A%3Cscript%20type%3D%22text/javascript%22%3E%0Avar%20div%20%3D%20document.createElement%28%27div%27%29%3B%0Adiv.setAttribute%28%27style%27%2C%22position%3A%20absolute%3B%20left%3A%200px%3B%20top%3A%2030px%3B%20z-index%3A%2050%3B%20width%3A%20150px%3B%20height%3A%2045px%3B%22%29%3B%0Adiv.innerHTML%20%3D%20%27%3Ca%20target%3D%22_blank%22%20href%3D%22%20http%3A//www.thecutestblogontheblock.com%22%3E%3Cimg%20border%3D%220%22%20src%3D%22http%3A//www.thecutestblogontheblock.com/images/tag.png%22%3E%3C/a%3E%27%3B%0Adocument.getElementsByTagName%28%27body%27%29.item%280%29.appendChild%28div%29%3B%0A%3C/script%3E”));

Lasati un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s