Activităţi

Colecţia "IDEAL"

Pe 28 mai 2010, în Sala de festivităţi a Uniunii Scriitorilor din Moldova, în cooperare cu Asociaţia Culturală Română “Ideal” şi Societatea Culturală “Apollon” din Bucureşti, au fost lansate “101 poeme” ale poeţilor Ion Vatamanu, George Călin, Arcadie Suceveanu, Anatol Ciocanu, Vasile Căpăţână, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, Nina Josu, Valeriu Matei, Leonida Lari, Victoria Milescu, Renata Verejanu, Grigore Vieru şi “Antologia Colecţiei de poezie IDEAL-2009”.

Scopul creării colecţiei „Ideal” a fost acela de a face cunoscută creaţia poeţilor basarabeni în România. Colecţia Ideal a fost creată încă din anul 2009 cu sprijinul Asociaţiei culturale Ideal şi societatea culturală „Apollon”. Începând cu acel an şi până acum au fost editate poemele a 64 de scriitori, unii mai cunoscuţi, alţii mai puţin cunoscuţi chiar şi nouă. Fiecare carte din cele 64 înglobează 101 poeme ale unui singur autor, de unde şi este dedus subtitlul colecţiei.

În biblioteca „Nicolae Titulescu” cititorii pot găsi 14 dintre volumele aparute în anii 2009 şi 2010. Anul acesta, fondul bibliotecii s-a înbogăţit cu 15 volume ale colecţiei Ideal, apărute recent.
Colecţia Ideal 2009. Antologie
Acest volum cuprinde cele mai frumoase poezii ale autorilor care au avut bucuria de a fi publicaţi în primul an al apariţiei colecţiei şi anume: Ion Vatamanu, George Călin, Arcadie Suceveanu, Anatol Ciocanu, Vasile Căpăţână, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, Nina Josu, Valeriu Matei, Leonida Lari, Victoria Milescu, Renata Verejan, Grigore Vieru.
Colecţia Ideal 2010. Antologie
O altă Antologie apărută la începutul anului 2011 este cea dedicată poeţilor ale căror opere au bucurat privirile cititorilor basarabeni în cadrul volumelor apărute în colecţia Ideal, anul 2010. Aceştia au fost: din nou Grigore Vieru, deoarece poeziile marelui poet merită să fie recitite an de an, Vlad Zbârciog, Florian Saioc, Ion Andreiţă, Vasile Tărăţeanu, Leo Butnaru, Nicolai Costenco, Gheorghe Vodă, Galina Fundui, Viorel Dinescu, Ion Vieru, Ilie Zegrea, Emil Loteanu, Mihail Ion Ciubotaru, George Coandă, Victor Voinicescu Sotski şi Radu George Serafim.
Nicolae Dabija – 101 poeme
Volumul cuprinde 101 poeme ale sriitorului nostru Nicolae Dabija. Pe lângă numeroase manuale editate de el, a eseurilor şi romanelor, Nicolae Dabija este cunoscut şi în calitate de poet.
Volumul de debut „Ochiul al treilea” (1975) devine unul emblematic pentru generaţia şaptezecistă pe care critica literară a numit-o „generaţia ochiului al treilea”. Alte volume ale poetului sunt „Apă neîncepută  (1980), Zugravul anonim (1985), Aripă sub cămaşă”, „Dreptul la eroare”, „Lacrima care vede”, „Fotograful de fulcere”, ect. Volumele sale de versuri au apărut în SUA, Italia, Federaţia Rusă, Ucraina şi au fost traduse în numeroase limbi.
Nina Josu – 101 poeme
Cele 101 poeme publicate în această carte au un caracter religios, fapt pentru care a fost persecutată în perioada totalitaristă. A debutat cu volumele de versuri „La şezători” (1975). Alte culegeri de poeme au fost ” Trecere în alb” (1980), „Stare totală” (1985), „Dorul” (1991), „Steaua de dimineaţă” (2000). Ciclurile de poezie i-au fost traduse în mai multe limbi ale lumii. S-a împlicat activ chiar de la bun început în procesul de renaştere naţională, cu poezii şi luări de atitudine în public şi în presă.
101 epigramişti români. Antologie
În această antologie sunt reunite cele mai reuşite epigrame ale scriitorilor şi epigramiştilor ţării noastre. Majoritatea epigramelor au ca temă subjugarea poporului nostru de către Uniunea Sovietică. Dintre aceştia îi putem enumera pe: Efim Tarlapan, Eugen Albu, Gheorghe Balici, Vasile Bârzu, Corneliu Berbente, Ion Bergia, Corin Bianu, Efim Buvol, Vasile Til Blindaru, Iulian Bostan, Petru Cărare, Mihai Cimpoi, Aurel Ciocanu, ect.
Statele/ Efim Tarlapan
Chişinău şi Bucureşti
Două state româneşti
Ar fi foarte fericite
De-ar fi… Statele Unite
Grigore Vieru – 101 poeme
În volumul de faţă sunt incluse 101 poeme ale unuia dintre cei mai mari poeţi ai neamului nostru – Grigore Vieru. Credem că mulţi cunosc faptul că prima plachetă de versuri ale autorului a fost scrisă pentru copii şi se numea „Alarma”  (1957). Îm continuare apar mai multe volume de versuri atât în Chişinău, cât şi în străinătate: „Muzicuţe” (1958), Versuri (1965), Numele tău (1968), „Duminica cuvintelor” (1969), „Abecedar” (În colaborare cu S. Vangheli) (1970), Cântece de dragoste (1971), Aproape (1974), Un verde ne vede (1975), Steaua de vineri (1978), „Mama”, ect.
Buzele mamei
In buzele tale sunt, mamă,
O rană tăcută, mereu,
Mereu presurată cu ţărna
Mormântului tatălui meu…
Nicolai Costenco – 101 poeme
Nicolai Costenco a fost poet, prozator, dramaturg, publicist şi traducător basarabean. A avut o viaţă tumoltoasă, trecând prin cele două războaie mondiale, fiind deportat în Siberia. Aceasta şi este tema principală a operei sale. Îşi face debutul în „Cuvântul liber” de la Bucureşti, publicând un grupaj de versuri. Mai tarziu debutează cu placheta de versuri „Poezii” (1937). Sunt scoase de sub tipar şi următoarele volume: „Ore”, „Cleopatra” (1939). După ce se întoarce din Siberia, în 1957 publică volumul antologic „Poezii alese”, după care apar „Poezii noi”, ” Mugur, mugurel”, „Poezii şi poeme”, ect.
Casa mare
Nu pentru premii scriu sau tinichele!
E altul rostul poeziei mele.
Ce-i poezia mea? O casă mare
Cu masă-ntinsă, primitoare.
Pereţii ei sunt îmbrăcaţi în scuturi
De luptă – c-a fost cuib cândva de vulturi;
Gheorge Vodă – 101 poeme
Gheorghe Vodă este cunoscut în lumea basarabeană ca publicist şi regizor de cinema, colaborând cu televiziunea naţională şi fiind redactor a diverselor publicaţii. Pe lângă aceste „însuşiri”, Gheorghe Vodă este şi poet. În volumul de faţă este deschisă publicului latura poetică a scriitorului.
Debutează editorial cu placheta „Zborul seminţelor” (1962). Publică un şir de alte culegeri de poezie, proză şi publicistică: „Focuri de toamnă”, „Ploaie fierbinte”, „Aripi pentru Manole”, „Pomii dulci, „Valurile”, ect.
Galina Furdui – 101 poeme
Volumul dat cuprinde 101 poeme ale scriitoarei Galina Furdui, redactor literar al Companiei Teleradio-Moldova şi profesor la academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Este autoarea versurilor pentru un număr impunător de cântece.
Debutează literar la revista „Cultura Moldovei”, în 1963. Este autoarea a peste 40 de cărţi: „Omul către om” (1987), „O umbră cântând” (1991), „Crucifix (1993), Ne caută o Veste (1995), „Întoarcere în marele volum” (1998), ect.
 ***
Să ştii să ierţi,
Să ştii să uiţi
Tot ce-ai greşit,
N-ai izbândit.
De te-au jignit,
De te-au hulit,
Să ştii să ierţi,
Să ştii să uiţi…
Ion Vieru – 101 poeme
Volumul include 101 poeme ale unui alt scriitor de vază din literatura Basarabeană – Ion Vieru. Poetul Ion Vieru debutează cu placheta de versuri „O palmă de cer” (1969), urmată de culegerea „Ploile dorului” (1972) şi alte cărţi  în care este predominată tematica satului moldovenesc de pe Răut, râul copilăriei poetului. Rapsodul rămâne în permanenţă „un fiu al satului”, fiu al „ţăranilor de acasă” şi în ale culegeri de versuri: „Fluvii”, „Dincoloe de ferestre”, „Rostul Ţărănii”, „Autografe în câmp”, „Acelaşi”, „Aici pe Pământ”, ect. Totodată, Ion Vieru este autor al multor versuri  pentru cântece devenite populare.
Tot mai mult
Tot mai mult mă-ntrec cu anii
Şi mă uită-n sat ţăranii.
Tot mai mult mă-ntrec cu visul
Şi mă uită şi caisul,
Nucul, prunul şi şi-ale mele
Văi şi dealuri şi Vâlcele…
Emil Loteanu – 101 poeme
Una din cele mai luminoase personalităţi ale culturii noastre din perioada postbelică Emil Loteanu  – prozatorul şi multapreciatul regizor de cinema, este şi un înfocat  iubitor al poezie. Viaţa legată de cinematografie, i-a „umbrit” cariera de poet. Filmele „Aşteptaţi-ne în zori, „Această clipă” , „Poienile roşii”, „Lăutarii”, „O şatră urcă la cer”, ect s-au bucurat de un mare succes pe nenumăratele ecrane ale lumii. Ca poet scrie volumele de versuri „Vioara albă” (1960), Ritmuri (1963), „Bucolica”, „Sufletul ciocârliilor”, ect.
Celui pentru care scriu
Să nu te plângi niciodată că viaţa e prea scurtă,
Să nu te plângi niciodată că rănile sunt prea adânci.
Viaţa înseamnă luptă. Deci mergi şi te luptă,
De vrei să fii om, să învingi!
Victor Voinicescu – 101 poeme
În acest volum sunt incluse 101 poezii ale actorului de teatru şi de cinema, regizorului şi nu în ultimul rând, poetului Victor Voinicescu Sotski. Născut la Floreşti, în anul 1985 se stabileşte în Franţa. Din anul 1969 este actor şi regizor la Teatrul Naţional „M. Eminescu” din Chişinău. Se filmează în mai mult de 25 de filme artistice în studiourile naţionale şi pe teritoriul fostei URSS cu unii din cei mai prestigioşi regizori ca: Emil Loteanu, Iosif Heifiţ, Nicolai Gubenco, Latif Faizief, ect. Stabilit în Franţa, îşi continuă cariera sa de actor de teatru colaborând cu regizorul Virgil Tănase.
În 1998 publică o culegere de versuri în trei limbi „Cântecul Lăstunului”, după care apar culegerile „Evanescenţa miezenopţii ora 00” (2004), „Umbre şi lumini” (2008).
Cu tine…
Cu tine câmt
Cu tine râd
Cu tine ard
Pe-acest Pământ.
Cu tine freamăt
 Şi şoptesc
Cu tine setea-mi
Potolesc…
Vitalie Tulnic – 101 poeme
Poetul şi eseistul Vitalie Tulnic a plecat de timpuriu dintre noi (1931-1973), lăsându-ne o moştenire literară modestă, dar elegantă. Poetrul debutează cu un volumul „Caiet liric” (1958), după care urmează volumele de poezii şi eseuri „Trezirea viorilor”, „Drumul deschis”, „Bucuria întâlnirilor” (eseuri), „Dor de cuvinte”, „Făcări pe comori”(eseuri), „Culori şi anotimpuri”, ect.
Plecarea
Din viaţă se pleacă –
cu fruntea la rădăcina copacilor,
cu sufletul –
în tăria văzduhului,
cu pleoapele ascunzând
un tvâcnet de pasăre
şi cu gândul –
la cei de acasă…
Nicolae Mătcaş – 101 poeme
În volumul de faţă sunt adunate cele mai frumoase poeme ale profesorului univ, poetului, publicistului, personalităţii politice Nicolae Mătcaş.
Debutul poetic şi-l face în ziarul „Calea spre comunism” din Cahul (1956), iar prima de carte îi apare în 1997 cu denumirea de „Surâsul Giocondei”, „Trenul cu un singur pasager”, „Azur”, câte-s visele, multele…”, „Coloana infinitului”, ect. Este autor şi coautor a 30 de manuale, monografii şi a peste 250 de articole în probleme de lingvostatistică, vocabular, ect.
Publicitate

Lasati un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s